Kuusi asiaa, jotka vaikuttavat kullan arvoon

2023/03/22

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta

Kullan hintaan vaikuttavat monet eri asiat. Kullan hinta liikkuu edestakaisin riippuen maailmanlaajuisista tekijöistä, poliittisesta epävarmuudesta, kysynnästä ja tarjonnasta, inflaatiosta ja muista asioista. Tyypillisesti kultaa pidetään hyvänä turvasatamana sijoituksille sen takia, että kullan hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin osakkeiden hinta, mikä saakin monet sijoittajat monipuolistamaan sijoitussalkkuaan lisäämällä salkkuunsa kultaa joko fyysisessä muodossa, ETF:nä tai ostamalla kultakaivososakkeita.

Tässä artikkelissa katsomme kuutta asiaa, jotka vaikuttavat kullan hintaan. Vaikka alla listatut asiat vaikuttavat kullan hintaan suuresti, ne eivät ole ainoita tekijöitä, joilla on painoa kullan hinnan liikkeissä.

1. Taloustiedot

Yksi kullan hintaa nostava tekijä ovat Yhdysvaltain taloustiedot. Taloustiedot, kuten työpaikkaraportit, palkkatiedot ynnä muut vaikuttavat liitovaltion reservin rahapoliittisiin päätöksiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa kullan hintaan.

Kun Yhdysvaltain talous on vahva (alhainen työttömyys, työpaikkojen kasvu, tuotannon kasvu) kullan hinnalla on taipumus laskea. Toisaalta heikompi työpaikkojen kasvu, kasvava työttömyys ja heikkenevät teollisuustiedot voivat nostaa kullan hintaa.

2. Kysyntä ja tarjonta

Yksinkertaisesti kysyntä ja tarjonta voivat vaikuttaa myös fyysiseen kullan hintoihin. Tämä koskee kultaa samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta palvelua tai tuotetta: kun kysyntä on suurta, mutta saatavuus alhaista, hinta nousee. Kun kysyntää ei ole, mutta tuotetta tai palvelua on tarjolla paljon, hinta laskee.

3. Inflaatio

Inflaatio eli tavaroiden ja palveluiden hintojen nousu vaikuttaa suuresti kullan hintaan. Yleensä inflaatio nostaa kullan hintaa, kun taas deflaatio laskee sitä.

Inflaatio on lähes aina merkki talouden kasvusta ja laajentumisesta. Kun talous kasvaa ja laajenee, on tavallista, että liiikkeelle lasketaan lisää rahaa. Kun rahaa lasketaan käyttöön enemmän, jo käytössä olevan rahan arvo laimenee, mikä tekee muun muassa omaisuuserien ostamisesta kalliimpaa.

4. Valuuttaliikkeet

Valuuttojen liike (varsinkin Yhdysvaltain dollari, koska kullan hinta katsotaan dollareissa) on toinen vahva vaikuttaja kullan hinnassa.

Laskevalla Yhdysvaltain dollarin arvolla on taipumus nostaa kullan hintaa, koska muut valuutat ja hyödykkeet ympäri maailmaa nostavat arvoa dollarin arvon laskiessa.

5. ETF:t

Sähköisesti kaupankäynnin kohteena olevien rahastojen eli ETF:ien toiminta on todennäköisimmin pienin kullan hintoihin vaikuttava tekijä. ETF:iä ei ole suunniteltu markkinoiden liikuttajiksi, mutta ne ovat silti mainitsemisen arvoisia.

ETF-rahastot ovat sijoittajien ostamia korirahastoja, jotka lisäävät likviditeettiä ja mahdollistavat mahdollisuuden hajauttaa sijoitussalkkua. Suurin kulta-ETF, SPDR Gold Shares ETF, ostaa tai myy fyysisiä kohteita sijoittajien kysynnän perusteella. Kun kullan sijoituskysyntä muuttuu, ETF:ien osto- ja myyntiaktiivisuus voi vaikuttaa hintaan.

6. Poliittinen epävarmuus

Poliittinen epävarmuus on yksi suurimmista tekijöistä kullan hinnan vaihteluissa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalit voivat vaikuttaa osakemarkkinoihin, jotka puolestaan vaikuttavat kullan hintaan. Myös esimerkiksi sodat vaikuttavat kullan hintaan, joskus negatiivisesti ja joskus positiivisesti. Esimerkiksi Venäjä ja Ukrainan välinen sota nosti keväällä 2022 kullan hinnan jopa yli 2000 dollariin unssilta.

Miksi kulta on sijoittajien turvasatama?

Kulta toimii sijoittajien turvasatamana lähinnä siksi, että se hajauttaa sijoitussalkkua tavalla, joihin ETF:t, osakkeet ja joukkovelkakirjat eivät pysty. Kun osakemarkkinat putoavat, kullan hinta nousee, ja päinvastoin. Sijoittaja ei siis niin sanotusti laita kaikkia munia samaan koriin, vaan monipuolistamalla sijoitussalkkuaan sijoittaja voi tasoittaa salkunsa tuottoa epävarmoina aikoina.

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka kullan hinta voi nousta ja laskea, kullasta on vaikea saada selkeää tuottoa siksi, ettei sen hinta yleensä nouse tai laske paljon lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä juoksulla kulta on tuottanut erinomaisia tuottoja. Kullan hinta on noussut yli 450 %:ia viimeisen 20 vuoden aikana ja kulta on hyvä arvon säilyttäjä epävakaina aikoina.

 

Aiheeseen liittyviä uutisia