Kulta ja inflaatio osa 1: Miten suojautua inflaatiota vastaan?

2023/03/28

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
kulta vai eurot

Kulta ja inflaatio ovat puhuttuja aiheita ja ne usein kulkevat enemmän tai vähemmän käsi kädessä. Kultaa on jo pitkään pidetty hyvänä suojana inflaatiota vastaan, minkä takia inflaatiosta puhuttaessa on yleensä vähintään pakko mainita kulta. Tällä sivulla katsomme, miten kultaa voi käyttää suojana inflaatiota vastaan.

Mitä on inflaatiosuoja?

Inflaatiosuojaus on sijoitus, joka säilyttää tai lisää arvoaan ajan myötä. Siksi inflaatiosuojauksen pitäisi tarjota suojaa valuutan heikkenemiseltä. Esimerkiksi kiinteäkorkoiset joukkovelkakirjat ovat huono suoja inflaatiota vastaan. Jos sijoittaa joukkovelkakirjalainaan, joka antaa 3 prosentin tuoton, mutta inflaatio on 5 prosenttia, ne itse asiassa menettävät ostovoimaansa. Toisaalta useimpien “luotettavien ja kiinteiden varojen” uskotaan olevan erinomaisia inflaatiosuojauksia. Näitä ovat muun muassa öljy, viljelysmaa tai vaikka paljon puhuttu kulta.

Kulta inflaatiosuojauksena

Suojaus inflaatiota vastaan ​​on perinteinen inspiraatio kultaan sijoittamiseen, mutta sen rooli inflaatiosuojana on ehkä eniten keskusteltu ja moniselitteisin kysymys talouslehdissä ja tieteellisessä kirjallisuudessa. Totuus on se, että tämä arvokas jalometalli toimii inflaatiosuojana pitkällä aikavälillä, mutta ei lyhyellä aikavälillä.

Katsotaanpa tarkemmin tietoja, jotka vahvistavat, että kulta säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi ajanjaksolla 1895-1999 kullan reaalihinta nousi keskimäärin 0,3 prosenttia vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että kullan arvo ei sadassa vuodessa nousisi juuri ollenkaan.

Toisaalta kullan tehokkuus suojana inflaatiota vastaan ​​vaikuttaa hieman kiistanalaiselta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (joka voi itse asiassa kestää vuosikymmeniä). Paras esimerkki on “keskipitkän aikavälin” ajanjakso vuosina 1980-2001, jolloin kullan nimellishinta laski lähes 70 prosenttia. Jos sijoittajat olisivat ostaneet kultaa syyskuussa 1980 (inflaation huomioiden) ja pitäneet sitä hallussaan huhtikuuhun 2001 asti, heidän reaalivarallisuutensa olisi laskenut 81,6 prosenttia. Kullan reaalihinta laskettuna kullan nimellishinnan suhteella CPI-indeksiin nähden laski vuodesta 1980 vuoteen 2001.

Tärkeää on huomata, että kullan ja voimakkaan inflaation kiihtymisen välillä on luotettava suhde, kun taas inflaation maltillinen nousu tai inflaation hidastuminen eivät vaikuta olennaisesti kullan hintaan kummassakaan suunnassa. Kullan hinta nousi 70-luvulla, jolloin inflaatio oli korkea ja kiihtyi voimakkaasti, kun taas 80- ja 90-luvuilla se laski: tällöin myös inflaatio olo laskussa.

Kannattaako kultaan sijoittaa?

Kullassa on se hyvä puoli, että pitkällä aikavälillä se aina säilyttää arvonsa. Kultaa on käytetty maksuvälineenä ja sitä on pidetty suuressa arvossa jo tuhansia vuosia, eikä tämä näkökohta ole muuttunut. Kulta on edelleen haluttu jalometalli, jonka tulevaisuus näyttää edelleen valoisalta: kultaa käytetään monissa teollisuuden alueissa, kuten teknologiassa ja jopa hammaslääketieteessä.

Kultaan sijoittaminen voi siis toisin sanoen olla hyvä tapa hajauttaa omaa sijoitusporftoliota, sillä kulta säilyttää yleisesti ottaen arvoaan hyvin. Kultaan sijoittamalla on kuitenkin vaikea saada tuottoa, ellei inflaatio satu nostamaan sen arvoa.

Kultaan sijoittaminen on jossain määrin mielipidekysymys ja sen kannattavuus riippuu paljon omista tavoitteista.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että kultaa pidetään usein hyvänä inflaatiosuojauksena. Tämä mielipide voidaan kuitenkin kyseenalaistaa ainakin lyhyellä aikavälillä. Tämä näkemys johtuu muun muassa 70-luvun inflaatiokokemuksesta, jolloin rahajärjestelmä muuttui ja kullan hinta kellui vapaasti. Elämme kuitenkin nyt täysin erilaisessa rahajärjestelmässä, mikä olennaisesti selittää sen, miksi kulta on melko huono lyhyen aikavälin inflaatiosuoja.

Vaihtoehtokustannukset huomioon ottaen sijoittajien tulisi odottaa vain merkittävän ja kestävän inflaation nostavan kullan hintaa. Toisin sanoen kulta voi toimia inflaatiosuojana vain silloin, kun inflaatio on suhteellisen korkea, ja siihen liittyy yleensä pelkoa Yhdysvaltain dollarin nykytilasta ja globaalista rahajärjestelmästä.

Aiheeseen liittyviä uutisia