kierrättämällä kultaesineesi säästät luontoa

2023/03/28

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
eettinen kulta

Kierrätys kannattaa. Näin on myös kullan kanssa – ja samalla saat tienattua rahaa. Sekä säästät luontoa. Tiesitkö, että kultaesineiden myynti on kierrätystä parhaimmillaan. Koska kulta ei hapetu tai kulu, kaikki kulta, mikä joskus on louhittu, on edelleen olemassa jossakin muodossa. Kun tuot kultasi myyntiin, se sulatetaan, jonka jälkeen se on taas uudelleenkäytettävissä.

Mistä kuluttajana voit tietää mikä on eettisesti tuotettua kultaa

Kulta on edelleen kultaa, sellaisena kuin me sen tunnemme. Mutta viime aikoina kullalle on vakiintunut puheissa toinenkin ominaisuus – kullan eettisyys. Moni on varmasti hankkinut itselleen hintavan kultaesineen ajatellen, että kaikki ne epäkohdat, joita kuulemme kaivosteollisuudesta, ovat vain pieni osa maailmanlaajuisessa kullantuotannossa. Loppujen lopuksi, eihän niin hintava esine, ole voinut olla osallisena epäinhimillisesti kaivetun kullan tuotannossa.

Tosiasia kuitenkin on, että suurin osa maailman kullasta on epäeettistä. Jopa 30 prosenttia kaikesta tuotetusta kullasta on kaivettu pienillä artesaanikaivoksilla käsikeinoin, kohtalokkain seurauksin. Usein näissä työskentelevillä ihmisillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, sillä kullankaivuu on ollut alueen ainoa tulonlähde. Likaisen kullan osuus on niin suuri kultamarkkinoilla, että käytännössä jokainen, joka on ostanut kultaesineen uutena, on ollut osallisena tässä koneistossa

Oletko tietoinen, että suurin osa markkinoilla olevasta kullasta on epäeettisin menetelmin louhittu ja valmistettu? Yritykset, joiden kaivokset ovat saaneet vastaansa eniten ihmisoikeusloukkauksia koskevia syytteitä, ovat maailman suurimpia ja luotetuimpia tuottajia – suurin osa listattuna Lontoon raaka-ainepörssiin, jonka vastuulla on kahdesti päivässä määrittää kullan maailmanmarkkinahinta.

Vain muutamaa kullankaivuukeinoa voidaan kutsua eettiseksi. Sataprosenttisesti eettistä kultaa on sellainen, joka on kaivettu “vastuullisin keinoin yhdestä kahden eettisesti louhitun kullan jäljitettävästä reitistä”. Tällainen kultaesine käyttää tuoreesti louhittua kultaa pienimuotoisista kaivoksista, jotka ovat joko:

* “Sveitsiläisen paremman kullan yhdistyksen” (Swiss Better Gold Association) alaisena, “Fairmined” (Reilusti louhittua) tai “Fairtrade”(Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä) järjestelmissä mukana

TAI

* se käyttää kultaa, joka on varustettu ”Vastuullisen arvoesineen sertifikaatilla” (Responsible Jewellery Certificate, RJC Chain of Custody).

Suurin osa markkinoilla olevasta kullasta on epäeettistä, jolloin sen kaivuumenetelmät ovat olleet kyseenalaisia; kaivoksen työntekijöillä on ollut joko epäinhimilliset tai vaaralliset työolosuhteet – pahimmassa tapauksessa molempia. Tiesitkö, että suurin osa kullankaivuukaivoksista on sijoittuneena niin sanottuihin kehittyviin maihin. Sosiaaliset konfliktit, ihmisoikeusrikkomukset sekä ympäristötuhot ympäri Aasiaa, Latinalaista Amerikkaa ja Afrikkaa ovat jokapäiväisiä.

Epäeettinen kulta voi viitata myös kultaan, jonka alkuperä on tuntematon. Yleensä kultaesineistä löytyy leima, jonka avulla sen alkuperän voi määrittää hyvin tarkasti. Suomessa valmistetuista kultaesineistä jopa sen valmistajaan asti.

Kierrättämällä kullan saat samalla vaihdettua kultasi rahaksi, ja olet osallisena eettisen kullan kierross

 

Myymällä kultasi kierrätykseen, olet osana tuottamassa muutosta

Kaivostoiminta edelleen pysyy sellaisena kuin se on, luontoa kuormittavana. Ostamalla ja myymällä käytettyä kultaa voit keventää tätä kuormaa. Myymällä kultasi sulatettavaksi, on se taas uudelleen käytettävissä.

Kullankäsittelymenetelmät ovat olleet melko harhaanjohtavia viimeisen 10 vuoden aikana. Nykypäivän teknologilla se on tietenkin ollut erittäin tehokasta – toisin sanoen tehokkaasti luontoa rasittavaa. Tärkein tekijä eettisen kullan suosion lisääntymisessä on ollut maailman pintakultavarojen väheneminen. Tämän takia kultaa on alettu syväporaamaan. Tästä on aiheutunut väistämättä ongelmallisia vaikutuksia luonnolle.

Lisäksi kaivostoimintaa on ollut kannattavaa tehdä vain silloin, kun malmikiveä on esiintynyt kaivauspaikalla miljoonia tonneja. On hyvä huomata, että yhdestä tonnista malmikiveä saadaan jalostettua ainoastaan kaksi grammaa kultaa. Tämän takia kaivostoiminta vaatii alueeksi hehtaareja. Kun yksi paikka on louhittu kauttaaltaan, laajennetaan louhintaa uusien kultaesiintymien perässä.

Laskelmien mukaan jo olemassa olevan, kaivetun kullan määrä maailmassa on noin 190 000 tonnia. Kaivosten kapasiteetti ja toiminta laskee päivä päivältä kultaesiintymien vähentyessä. On arvioitu, että jäljellä olevia kultaesiintymiä olisi noin 50 0000 tonnia. Ja vielä noin 20 prosenttia olisi kaivettavissa. Silti maailma tuottaa vielä päivittäin, yhden ison, jokaiselta sivultaan 4.3 metrin pituisen, kuution kultaa.

Onko kullan kierrätys kannattavaa?

Kyllä. Tiesitkö, että jos kultaesineesi ei ole leimattu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston määrittelemien säännösten mukaan, ei se Suomen lain mukaan ole kelvollinen jälleenmyytäväksi toiselle kuluttajalle. Tästä huolimatta kulta on kultaa, niin kauan kuin se kullaksi todetaan. Kultaesine on leimoista, tai niiden puutteesta huolimatta, rahanarvoinen.

Joten myymällä kultasi kierrätykseen, säästät samalla luontoa – ja samalla saat siitä vielä korvauksen! Me ostamme kaikkea mikä on kultaa, olisiko kyseessä hammaskultaa, kultakoruja, kultahippuja tai kultaharkko. Mikäli se on kultaa, on se kierrätettävää.

Kierrätyksessä on kyse tietyn materian käsittelystä, joka voidaan sen jälkeen ottaa uudelleen tuotantoprosessiin. Niin on myös kullan kanssa.

Nykypäivänä kierrätyksellä on entistä suurempi merkitys, kun luonnonvarat alkavat vähenemään ympäri maailmaa. Joten, jos olet miettinyt kultasi myyntiä, kierrättämällä sen laitat hyvän kiertämään.

Kierrätyksen tärkein tarkoitus on ehkäistä resurssien ehtymistä, ja siten estää resurssien tarpeetonta käyttöä. Tätä se on jo osittain kultateollisuudessa. Kultaa käytetään elektroniikkateollisuudesta ilmailualaan. Resurssien myönteinen käyttö edistää ympäristöä– ja kansantaloutta!

Onko kultasi soveltuvaa kierrätykseen

Romukultaa Kaikki aidoksi kullaksi todetut esineet soveltuvat kierrätykseen. Otamme vastaan muun muassa:

 • Kaula- ja ranneketjut
 • Kultasormukset
 • Korvakorut
 • Kolikot
 • Kultarahat
 • Kultaiset kellot
 • Hammaskulta
 • Kultaharkkoja
 • Luonnonsuojelu

Kierrätetyllä kullalla on monia etuja

Pähkinänkuoressa voimme luetella ne seuraavasti:

 • Näin suojelemme luonnonvarojamme
 • Edistämme taloutta
 • Pienempi ekologinen jalanjälki
 • Säästämme energiaa
 • Maailmamme jo ennestään rajalliset kultavarastot pienenevät joka päivä tavalla, joka ei ole kestävän kehityksen mukaista.
 • Sanomattakin on selvää, oli kierrätysmuoto mikä tahansa, se säästää energiaa. Kaikki mikä hankitaan uutena, on käyttänyt joko luonnonvaroja tai teollisuuden työvoimaa sen tuottamiseksi.

Tuemme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia Suurin osa markkinoilla olevasta kullasta on epäeettisesti tuotettua, jolloin sen kaivuumenetelmät ovat olleet kyseenalaisia. Tämä myös vaikuttaa suorasti kaivostyöntekijöihin perheineen sekä heidän asuinympäristöönsä, sillä usein kaivostoiminta on pienimuotoista artesaanityöskentelyä työntekijöiden kotiseuduilla.

Eettinen kulta julkisuudessa

Vuonna 2016 Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia myönsi ensimmäistä kertaa eettisesti tuotetun Nobel-kultamitalin. Tämä Kolumbiassa eettisesti sertifioitu kultamitali (18 karaattia, 150 grammaa) osoitti maailmanlaajuisesti tärkeän esimerkin vastuullisesta tuotannosta. Yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman Kolumbian kaivosyhdistyksen ja Norjan rahapajan kanssa, he pyrkivät tuomaan esiin köyhimpien alueiden pienkaivostyöläisten kohtaamat ongelmat.

Mitali oli sertifioitu “Fairmined Certificate” -todistuksella, joka sisältää raportoinnin kestävästä kehityksestä, mittaa sosiaalisten- ja ympäristövelvollisuuksien täyttämistä ja tuottaa metalleja, joiden elinkaarta voidaan seurata. Fairmined-aloitteen on luonut voittoa tavoittelematon vastuullisen kaivostoiminnan yhdistys (ARM), jota pidetään vastuullisen käsityön ja pienimuotoisen kaivostoiminnan maailmanlaajuisena johtajana ja edelläkävijänä.

Pandora, suurin koruntuottaja maailmassa, luopuu kaivetun kullan käytöstä vuoteen 2025 mennessä. Näin heidän odotettavissa olevien päästöjen määrä vähenisi melkein 70 prosenttia nykyisestä. Tällä hetkellä jo 71 prosenttia heidän käyttämästään jalometallista on hankittu kierrätetyistä lähteistä.

Minkälaisen perinnön sinä haluat jättää jälkeesi?

a.

Aiheeseen liittyviä uutisia