Ympäristöystävällinen-, eettinen- vai kierrätetty kulta? Näin suuret erot ovat.

2023/03/28

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
kultakello ja raha

Kullan kaivaminen on hyvin pitkä perinne, mutta valitettavasti kultakaivokset aiheuttavat tuhoa ympäristölle ja haittaa ihmisille. Monet kultakaivokset tuottavat sivutuotteena hiilidioksidipäästöjä, jonka lisäksi joissakin maissa kaivokset käyttävät vaarallisia aineita (mm. elohopeaa) ja lapsityövoimaa sekä käyttävät hyväkseen paikallisia ihmisiä.

Nykyään yhä useammat korujen valmistajat ovat alkaneet kääntyä ympäristöystävällisen ja kierrätettyjen jalometallien puoleen. Kierrätetyllä, eettisesti tuotetuilla ja ympäristöystävällisesti tuotetuilla jalometalleilla on kuitenkin suuri ero.

Tässä artikkelissa katsomme eroja ympäristöystävällisen, eettisen ja kierrätetyn kullan välillä.

Eettinen kulta

Katsotaanpa ensin, mitä eettinen kulta on. Eettisellä kullalla tarkoitetaan vastuullisen käsiteollisen ja pienimuotoisen kaivostoiminnan kultaa.

Vastuullisesti ja eettisesti tuotettu kulta tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

 • ei laitonta toimintaa
 • ei ympäristön kannalta epäedullisia käytäntöjä
 • hyvät työolosuhteet
 • ei sukupuolten välistä eriarvoisuutta
 • ei lapsityövoimaa
 • ei osallistumista aseellisiin konflikteihin
 • avoimet toimitusketjut

Eettistä kultaa tulee kaivoksilta, jotka tekevät yhteistyötä sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ohjelmien, aloitteiden kehittämisen, koulutuksen ja muiden strategioiden avulla tukevat kaivostyöläisiä ja heidän yhteisöjään parantamaan heidän elinolojaan ja edistämällä vastuullisia kaivoskäytäntöjä.

Eettistä kultaa voidaan saada talteen elohopean tai syanidin avulla, mutta kemikaalin ja jäämien käsittely hoidetaan turvallisesti.

Ympäristöystävällinen kulta

Laajamittainen kaivostoiminta on erittäin tuhoisaa ympäristölle ja vesiekosysteemeille. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pienimuotoinen kaivostoiminta olisi ympäristöystävällisempää, koska tällä alalla käytetään paljon elohopeaa. Syanidia ja/tai elohopeaa käytetään kultakaivosprosessissa ja sillä on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Ympäristöystävällinen kulta louhitaan ja otetaan talteen mahdollisimman vähäisellä ekologisella häiriöllä ja ilman elohopeaa, syanidia tai muuta vaarallista kemikaalia, yleensä painovoimamenetelmällä. Se on ympäristöystävällinen ja terveellisempi vaihtoehto kullankaivuulle.

Kierrätetty kulta

Kierrätetty kulta on kultaa, joka on aiemmin jalostettu ja käytetty. Se voi olla peräisin monista paikoista, joihin kuuluvat esimerkiksi kultaa sisältävät tuotteet, mm. kultakorut, elektroniikka, metalliromu. Kierrätetyn kullan alkuperäksi katsotaan se kohta kullan toimitusketjussa, jossa kulta toimitetaan jalostajalle tai kierrättäjälle. Suomen Kultareservi on esimerkki yhdestä kullan kierrättäjästä.

Kierrätetylle kullalle on olemassa kolme alakategoriaa:

 1. Prosessoimaton kierrätetty kulta (kuten kultaharkot ja -kolikot)
 2. Teollisuuden sivutuote. (esim. uunin savuhormien pöly, käytetyt upokkaat tai lattian lakaisuaineet)
 3. Sulatettu kierrätettävä kulta (jotka ovat sulatettu ensimmäisenä kierrätysprosessissa ja valettu alkeellisiksi harkoiksi tai johonkin muuhun muotoon, jolla on määrittelemättömät mitat ja vaihteleva hienous) esimerkiksi kultakorut.

Mitä on epäeettinen kulta?

Epäeettinen kulta on peräisin sellaisista kaivoksista, joissa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ei oteta huomioon. Tällaisissa epiteettisissä kaivoksissa muun muassa:

 • käytetään ympäristölle haitallisia kemikaaleja kullan keräämiseen.
 • käytetään lapsityövoimaa.
 • käytetään hyväksi paikallisia ihmisiä ja heidän maitaan.
 • työolosuhteet ovat huonot.
 • sukupuolten välillä nähdään eriarvoisuutta.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tänä päivänä yhä useammat korujen valmistajat ovat alkaneet siirtyä eettisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettuihin jalometalleihin. Monet tahot hyödyntävät myös kierrätettyä kultaa ja muita jalometalleja.

Kierrättämällä koruja ja kultaesineitä ihan kuka tahansa voi edistää ympäristön hyvinvointia ja tukea eettisesti tuotettujen korujen valmistusta.

Esimerkiksi Pandora, joka on yksi maailman suurimmista korujen valmistajista, on ottanut tavoitteekseen valmistaa kaikki korut kierrätetyistä jalometalleista vuoteen 2025 mennessä. Myös esimerkiksi jalokivi- ja koruliike Tiffany & Co. on alkanut todistaa kuluttajilleen, mistä heidän eettisesti tuotetut timanttinsa ja materiaalinsa ovat peräisin.

Yhä useammat kuluttajat ovat tietoisia etenkin ulkomaisten kaivosyritysten epäeettisestä toiminnasta ja he pyrkivät tukemaan koruliikkeitä, jotka hyödyntävät ympäristölle ja ihmisille ystävällisempiä tuotantotapoja.

Aiheeseen liittyviä uutisia