Nouseeko kullan hinta aina laman aikana? Huomioi nämä asiat!

2023/03/29

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
kulta ja lama

Kun talous on epävakaa, monet sijoittajat miettivät, pitäisikö heidän kääntyä kullan puoleen oman sijoitussalkun hajauttamiseksi. Ja vastaus tähän riippuu portfoliostasi. Mutta entä taantuman ja laman aikana? Onko kulta edelleen viisas valinta? Monet kokevat, että kulta on historiallisen arvonsa vuoksi kaikille turvallinen sijoitus myös talouden taantuman aikaan.

Tässä artikkelissa katsomme, nouseeko kullan hinta laman aikana.

Onko kulta arvokasta?

Kullan hinta perustuu siihen, mitä arvoa yhteiskunta sille asettaa. Kulta on arvokasta, koska olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että se on arvokasta. Se on myös ollut historiallisesti arvokasta ja oletamme, että myös tulevaisuudessa se on arvokasta.

Kullan hinta ja arvo perustuvat aina kysyntään ja tarjontaan ja koska kultaa on maapallollamme vain rajallinen määrä, sen kysynnän ollessa korkealla kulta on hyvin arvokasta.

Kullan hinnan korrelaatiot

Kullan hintaan vaikuttavat monet tekijät, mutta niillä kaikilla ei ole välttämättä tekemistä toistensa kanssa eivätkä ne välttämättä korreloi keskenään. Ainoat kaksi korrelaatiota, jotka varmasti nostavat tai laskevat kullan hintaa, ovat tarjonta ja kysyntä. Esimerkiksi inflaatio ja valuutan devalvaatio voivat myös vaikuttaa kullan hintaan, mutta jopa niiden peruskorrelaatio riippuu kysynnästä ja tarjonnasta.

Tarjonta: Kulta on rajallinen resurssi, joten pian tulee vastaan aika, jolloin kaikki maapallolla saatavilla oleva kulta on louhittu. Kullalla on kuitenkin se hyvä puoli, että kulta ei katoa käytössä (toisin kuin esimerkiksi öljy), vaan sitä voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää.

Kysyntä: Kulta on edelleen statussymboli sekä arvokas valuutta. Kysyntä vaihtelee, mutta sen kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Kun inflaatio kiihtyy tai Yhdysvaltain dollarin arvo vaihtelee, myös kiinnostus kullan ostoon vaihtelee tyypillisesti. Tämä johtaa kullan hinnan muutokseen.

Kulta ja lama – miten kullan hinta muuttuu?

Kulta sisältää ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä houkuttelevan sijoituksen monille ihmisille. Sillä on esteettinen vetovoima ja pitkä historia, mutta se ei ole vedenpitävä sijoitus taloudellisen taantuman aikana.

Kulta voi hyödyttää salkkuasi pieninä määrinä, mutta kun luotat siihen suurena osana sijoitussalkkuasi, saatat päätyä menettämään rahaa.

Nouseeko kullan hinta laman aikana?

Perinteisesti kyllä: kullan hinta nousee, kun inflaatio laskee valuutan arvoa. Kulta toimii yleensä käänteisesti markkinaolosuhteisiin nähden, mutta ei kuitenkaan aina. Kulta voi pahimmillaan olla yhtä haavoittuvainen kuin osakemarkkinat. Kullan arvo kuitenkin perustuu kysyntään ja tarjontaan sekä kullan suosioon, joten sen hinnan ja arvon vaihtelut ovat täysin riippuvaisia siitä, mitä yhteiskunta kullasta ajattelee.

Yleisimmät väärinkäsitykset kullasta

Kullalla on pitkäaikainen maine vakaana omaisuuseränä, jonka voidaan aina luottaa säilyttävän arvonsa ja suojaavan epävakaalta taloudelliselta kehitykseltä. On kuitenkin olemassa muutamia väärinkäsityksiä, joita liittyy kultaan ja lamaan. Katsomme niitä alta.

Kun inflaatio nousee, myös kullan hinta nousee: väärin

Kullan hintakehitys voi olla heikko inflaatiokausien aikana. Esimerkiksi 1980-luvulla inflaatio nousi noin 6,5 %, mutta kullan hinta ei noussut. Itse asiassa kullan hinta laski neljän vuoden aikana 10 prosenttia. Tämä tapahtui jälleen vuosina 1988-1991, jolloin kullan hinta laski 7,6 % 4,6 %:n inflaatiojakson aikana.

Tämä ei tarkoita sitä, että kullan hinta ei tyypillisesti nousisi inflaation aikana: se ei vain ole kiveen hakattu tosiasia.

Kulta toimii aina taloudellisena turvasatamana: väärin

Mikään ei toimi aina taloudellisena turvasatamana, joten ei myöskään kulta. Vaikka historiallisesti kulta on ollut yksi vakaimmista ellei kakista vakain sijoitus, jonka hinta on noussut lähes 450 %:ia viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta sillä sille ei välttämättä ole aina käyttöä ja sen arvo perustuu pitkälti yhteiskunnan tuntemuksiin kullasta. Kullalle ei välttämättä myöskään ole huutavaa tarvetta, toisin kuin esimerkiksi asunnoille ja öljylle.

Kuten edellä mainittiin, kulta ei ole työkalu, jota voidaan käyttää, eikä se ole kuluvaa. Toisin kuin kiinteistö, joka saa arvonsa jatkuvan tarjonnan/kysynnän kautta tai öljy, joka saa arvoaan olemalla kulutettavissa oleva rajallinen energialähde, kulta perustuu epävakaisiin ominaisuuksiin.

Aiheeseen liittyviä uutisia