Kulta vs. Bitcoin – kumpi on parempi suoja inflaatiota vastaan?

2023/03/29

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
bitcoin ja kulta

Inflaation kasvaessa ja koskettaessa jo huippuaan, sijoittajat etsivät tapoja hajauttaa ja turvata omaisuutensa. Tällaisina aikoina sijoittajat kääntyvät usein hyödykkeiden, kuten kullan, puoleen. Kullalla onkin itse asiassa pitkä historia inflaatiosuojana. Viime aikoina Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja on mainostettu vaihtoehtoisina tapoina suojautua inflaatiolta. Mutta kumpi on parempi: kulta vai Bitcoin?

Kulta voittaa Bitcoinin inflaatiosuojana useista syistä. Itse asiassa monet asiantuntijat eivät pidä Bitcoinia tai muita kryptovaluuttoja hyvänä inflaatiosuojana ainakaan toistaiseksi.

Bitcoinin hyvät ja huonot puolet

Bitcoinin konsepti lähti liikkeelle vuonna 2008 Satoshi Nakamoto-nimisen järjestön tai henkilön toimesta. Ideana oli luoda järjestelmä, joka mahdollisti kahden henkilön väliset Bitcoin-siirrot ilman kolmannen osapuolen (kuten pankin) väliintuloa.

Bitcoinin suosio on kasvanut monien tekijöiden takia: se on esimerkiksi kullan kaltainen omaisuusluokka, jolla voidaan hajauttaa omia sijoituksia. Sillä on myös potentiaalia tuoda tuottoa pitkällä aikavälillä, sillä Bitcoinia ei ole sidottu tavalliseen fiat-valuuttaan, vaan sen arvo perustuu täysin kysyntään ja tarjontaan.

Kryptovaluutta kiehtoo monia jo maailmanlaajuisesti ja sitä kutsutaan nykyään digitaaliseksi kullaksi. Tietyt ryhmät kuitenkin kritisoivat Bitcoinia siksi, että Bitcoinin louhinta kuluttaa järkyttäviä määriä energiaa.

Kryptovaluuttaa on hiljattain alettu hyväksymään yhä laajemmin maksuvälineenä niin netissä kuin jopa fyysisissä kaupoissa. Jokin aika sitten jopa Tesla ilmoitti, ettei se aio hyväksyä enää kryptovaluuttaa maksuvälineenä juuri tämän takia.

Kullan hyvät ja huonot puolet

Kultaa on pidetty poikkeuksellisen hyvänä arvon säilyttäjänä vuosituhansien ajan. Lisäksi se on konkreettinen omaisuusluokka, jonka ihmiset voivat helposti siirtää sukupolvelta toiselle. Kultaa myös ymmärtävät kaikki: jo vuosituhansien ajan sitä on pidetty arvossa ja sitä on käytetty maksuvälineenä. Kulta myös sopii myös aloittelevalle sijoittajalle kaupankäynnin välineenä, sillä vaikka kryptovaluuttojen ymmärtäminen olisi vaikeaa, kullan ostaminen ja myyminen on todella helppoa.

Yksityishenkilöt eivät ole ainoita, jotka laittavat uskonsa kultaan. Myös keskuspankit tunnustavat sen arvon ja luottavat siihen. Yhdysvallat käytti jopa kultastandardia 70-luvulle saakka. Kultaan uskotaan ympäri maailmaa ja sen arvo tunnustetaan niin yksityishenkilöiden kuin keskuspankkien keskuudessa, siinä missä kryptovaluuttaa ei esimerkiksi saa käyttää joillakin alueilla.

Myös kullalla on omat haittavaikutuksensa ympäristöön. Kullan louhinta aiheuttaa paljon ympäristö- ja meluhaittoja.

Bitcoin vs. kulta: näiden kahden vertailu

Vaikka Bitcoinilla ei ole samanlaista historiaa kuin kullalla, Bitcoinin suosio on herättänyt monien sijoittajien mielenkiinnon. Kullalla taas on puolellaan sekä pitkä historia että sijoittajien luottamus. Vertaillaanpa tarkemmin näitä kahta.

Sekä kulta että Bitcoin ovat rajatusti saatavilla. Tällä hetkellä kierrossa on vain 18,79 miljoonaa Bitcoinia, joka jossain vaiheessa saavuttaa 21 miljoonan kattorajansa. Kultaa on myös saatavilla rajallisesti, kuten myös monia muita luonnollisia alkuaineita. Joten kysynnän ja tarjonnan laki pätee näihin molempiin. Turvallisuus ja läpinäkyvyys. Kullassa on paljon vähemmän riskejä kuin monissa muissa sijoituksissa. Tämänhetkinen järjestelmä, jolla kultaa ostetaan ja myydään, on vahva ja luotettava. Bitcoinin ostajat ja myyjät voivat myös luottaa Bitcoin-järjestelmään, kiitos Bitcoinin monimutkaisten salausten sekä keskushallinnon puuttumisen. Bitcoiniin liittyy kuitenkin muutamia turvallisuushuolia. Kummatkin ovat likvidejä varoja. Kulta on yksi maailman likvideimmistä varoista ja markkinoilla on aina ostajia ja myyjiä odottamassa kauppoja. Bitcoinilla on myös hyvä likviditeetti suurimman osan ajasta. Kulta ei ole yhtä riskialtis kuin Bitcoin. Bitcoinin hinnat voivat nousta ja laskea rajusti, mikä on normaalia kryptovaluutoille. Kullan hinta sen sijaan ei heittele yhtä rajusti lyhyellä aikavälillä. Muu arvo. Kullalla on monia käyttötarkoituksia, sillä sitä voidaan käyttää esimerkiksi korujen valmistuksessa, hammaslääkärien vastaanotolla, lääketeollisuudessa ja muissa tarkoituksissa. Bitcoinia sen sijaan käytetään vain digitaalisena maksuvälineenä.

Bitcoin vs. kulta: kumpi sopii sinulle?

Oman salkun hajauttaminen voi auttaa vähentämään tappioiden määrää. Suurin osa sijoittajista hajauttaa salkkuaan jollakin tavalla. Monet ovat sitä mieltä, että sekä Bitcoinin että kullan käyttäminen salkun hajauttamisessa ovat hyviä vaihtoehtoja.

Bitcoinia ei ole sidottu suoraan pörssiin ja markkinoihin, joten esimerkiksi pörssin romahtaminen ei vaikuttaisi negatiivisesti Bitcoinin hintaan. Monilla sijoittajilla on siis jemmassa pieni määrä Bitcoinia, mikä voi auttaa korreloimaan esimerkiksi pörssin romahtamista.

Kulta voi myös auttaa hajauttamaan salkkua ja omia sijoituksia. Kulta yleensä liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin dollari, joten se on myös vakaa hajautusvaihtoehto sijoittajalle.

Yleisesti ottaen Bitcoin on paljon riskialttiimpi vaihtoehto, koska sillä ei ole keskushallintoa. Se on myös epävakaa kryptovaluutta, eikä sillä ole vielä kovin pitkää historiaa takanaan. Vain sellaisten sijoittajien, jotka ovat valmiita riskialttiiseen sijoitukseen, kannattaa harkita Bitcoiniin sijoittamista.

Kullalla puolestaan on paljon pidempi historia ja se on vakaampi sijoitus kaiken kaikkiaan. Näin ollen kulta voi olla hyvä vaihtoehto heille, jotka eivät pidä riskialttiista sijoittamisesta, mutta jotka haluavat hajauttaa omaa salkkuaan.

Yhteenveto

Sekä Bitcoinilla että kullalla on molemmilla paljon hyviä ja huonoja puolia. Se, kumpaan kannattaa sijoittaa, riippuu aina omista tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kulta voi sopia paremmin aloittelevalle sijoittajalle, sillä se on kaiken kaikkiaan vakaampi hintansa ja tulevaisuutensa suhteen.

Toisaalta Bitcoin on viime vuosien varrella osoittanut potentiaalinsa salkun hajautuksessa ja suuren tuoton saamisessa. Bitcoin ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivainen ja helppo sijoitus kuin kulta, sillä Bitcoiniin sijoittavien pitää ymmärtää, miten kryptovaluutta toimii ja miten sitä ostetaan.

Aiheeseen liittyviä uutisia