Kullan kierrätys: Miksi se on tärkeää?

2023/03/27

| Sebastian Rasimus
Tietoa kullasta
Romukullan hinta juuri nyt

Kullan kierrättäminen on tärkeä osa markkinoita, sillä laskennallisesti se voisi kattaa jopa reilu 30 prosenttia tuotannosta vuosittain. Louhitut kultavarannot ovat noin 190 000 tonnia, josta vain noin 1 prosentin verran oli kierrätettyä kultaa (vuonna 2009). Kullan kierrätyksen suosioon voivat vaikuttaa muun muassa kullan hinta ja taloudelliset olosuhteet. Jopa noin 75 prosenttia kierrätyskullan määrän vuosittaisista muutoksista ovat hintamuutosten aiheuttamia.

Kullan kierrättäminen on ympäristöteko. Kierrättämällä kultaa säästät ympäristöä ja vähennät kullan louhinnan haittavaikutuksia. Kulta on käytännössä tuhoutumatonta ja kaikki louhittu kulta on edelleen olemassa muodossa tai toisessa. Kultaa voidaan kierrättää loputtomasti, eikä sen arvo laske. Kullan aktiivinen kierrätys voi vähentää louhinnan tarvetta ja näin ollen säästää ympäristöä.

Louhinnan haittavaikutukset

Jo pelkästään yhden gramman louhiminen kultaa vaatii sen, että maata louhitaan kymmeniä tonneja. Louhinta aiheuttaa haittaa ympäristölle monella tavalla: louhinnasta syntyvää jätettä syntyy Euroopan Unionin alueella jopa satoja miljoonia tonneja.

Kun kullan louhinta aloitetaan, siitä syntyy haittaa maaperälle: koneet jyräävät alueen tasaiseksi ja jättävät jälkeensä kärsineen luonnon. Koneista ja louhinnan toimista syntyy myös meluhaittaa.

Kullan louhinta aiheuttaa pölyä ja pakokaasu- sekä räjähdyskaasupäästöjä sekä koko louhintaprosessin että kuljetusprosessin aikana. Louhinnasta aiheutuu sen aktiivisessa vaiheessa ympäristövaikutuksia luonnonympäristöön ilma- ja vesipäästöistä, kaivannaisjätteiden varastoinnista, melusta ja tärinästä.

Maa- ja meriekosysteemien palautuminen ei ole itsestään selvää. Kun kullan louhinta aloitetaan, voidaan joutua kaatamaan puita koneiden tieltä ja räjäyttämään kallioita. Tämän palautumisessa kestää kymmeniä tai pahimmillaan satoja vuosia. Meriekosysteemi on herkkä ja kullan louhinta voi aiheuttaa peruuttamatonta haittaa.

Louhinnan haittavaikutukset sisältävät siis muun muassa:

  • Haitat maaperälle
  • Meluhaitta
  • Pöly
  • Pakokaasu
  • Räjähdyskaasupäästöt
  • Maa- ja meriekosysteemit eivät palaudu

Miten kulta kierrätetään?

Kullan kierrätys on yksinkertaista: omat tarpeettomat kultaesineet ja korut myydään ja ne sulatetaan uusiokäyttöön. Sulatetusta kullasta voidaan valmistaa esimerkiksi uusia koruja ja kultaesineitä ja kultaa voidaan käyttää myös esimerkiksi teollisuudessa.

Kullan kierrätys aloitetaan poistamalla korusta mahdolliset kivet, kuten timantit ja muut jalokivet. Sen jälkeen kulta erotetaan muista esineessä olevista jalometalleista. Puhdistusprosessi voidaan suorittaa fyysisesti tai kemiallisesti.

Kun kulta on erotettu muista jalometalleista ja prosessi on suoritettu loppuun, kulta myydään uusiokäyttöön esimerkiksi kultasepille, sähköteollisuuteen ja hammaslääkäreille.

Kullan fyysinen jalostus

Kulta voidaan erotella mekaanisesti muista materiaaleista. Vaihtoehtoisesti metallit voidaan erotella toisistaan kuumentamisen avulla, erotellen toisistaan eri sulamispisteissä sulavat jalometallit. Fyysinen menetelmä ei vaadi kemikaaleja, mutta ongelmana tässä on se, että kuumentamalla jalostettu kulta ei välttämättä ole täysin puhdasta. Sen sekaan voi tässä prosessissa jäädä sekoitemetalleja.

Kun kulta jalostetaan fyysisesti, siitä ei voi tuottaa muun muassa kultaharkkoja tai -kolikoita rahoitusmarkkinoille. Fyysisesti jalostettua kultaa voidaan tosin käyttää muun muassa korujen valmistamiseen.

Kullan kemiallinen jalostus

Kullan kemiallinen jalostus sen sijaan perustuu elektrolyytteihin, tai toisin sanoen happoihin. Käytännössä tämä kullan jalostuksessa käytetty happosekoitus tunnetaan nimellä kuningasvesi. Prosessissa metalliseoksesta erotellaan kulta voimakkaiden happojen avulla. Kuningasvesi on suolahapon ja typpihapon sekoitus ja tämä on yksi ainoista kemikaaleista, joka voi syövyttää kultaa tai platinaa. Tämän menetelmän etuna on se, että sillä voidaan jalostaa puhtaampaa kultaa, josta voidaan sitten valmistaa muun muassa kultaharkkoja.

Koska kultaa käytetään paljon esimerkiksi elektroniikassa ja lääketieteen saralla, kummallakin alalla kullan puhtaudella on sen toiminnallisuuden kannalta merkitystä.

Kuinka voin kierrättää kultaa?

Voit kierrättää omat kultakorut ja -esineet helposti meidän kauttamme. Tilaa vain ilmainen myyntipakkaus ja arvioimme kultaesineidesi hinnan ilmaiseksi. Arviointi ei vielä sido sinua mihinkään, mutta saat tarkan arvion siitä, kuinka paljon voit tienata romukullastasi. Kun olet hyväksynyt tarjouksen, maksamme rahat sinulle ja aloitamme kierrätysprosessin.

Meidän sivuillamme oleva kullan hintalaskuri auttaa sinua arvioimaan, kuinka paljon voit tienata kullastasi perustuen kullan puhtauteen (karaatteihin) ja sen painoon.

Lue lisää

Aiheeseen liittyviä uutisia